Kylmäkontin vuokraus koko Suomen alueella

Lohjan Kylmäasennus Oy:n kautta myös vuokraat kätevästi sekä kylmäkontit että kylmäperäkärryt. Toimimme pääsääntöisesti Uudenmaan alueella, kuten Lohja, Nummela ja Vihti. Kylmäperäkärryn ja kylmäkontin vuokraus onnistuu kauttamme kuitenkin koko maassa. Asiakkaina meillä ovat niin yksityiset asiakkaat kuin yritykset.

Meiltä löytyy kattava arsenaali erilaisia kylmäkontteja ja kylmäperäkärryjä isoihin ja pieniin tarpeisiin joustavalla vuokra-ajalla. Olemme pieni mutta erittäin kokenut alan toimija, jolla on myös mm. resursseja rakentaa kokonaisia pakastehuoneita. Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää kylmäkonttien ja kylmäperäkärryjen vuokrauksista ja toimituksista. Tervetuloa myös paikan päälle tutustumaan kattavaan valikoimaamme!

Ota yhteyttä

Kylmäkontit ja peräkärryt yllättäviin tilanteisiin tai sesongin aikana

Kylmäperäkärryn ja kylmäkontin vuokraus ovat erinomainen väliaikainen tapa kylmävarastoida elintarvikkeita. Meillä on tarjota kylmäkontteja monessa koossa: pieniä, keskikokoisia ja suuria. Voit valita tarpeittesi mukaan koon. Kylmäkontteihimme mahtuu seisomaan ja niissä on perinteiset kylmiön ovet. Näin kylmäkonteissa käynti on helppoa, vaivatonta ja nopeaa. Kylmäkontti soveltuu erinomaisesti esimerkiksi yleisötapahtumiin ja messuille elintarvikevarastoiksi tai vaikkapa keittiöremontin aikaiseksi kylmävarastoksi. Tarpeita on monenlaisia.

Milloin kylmäperäkärryn ja kylmäkontin vuokraus kannattaa?

Sesonki – tarvitsetko väliaikaisesti tilaa, jossa säilyttää elintarvikkeita? Useat ravintolat vuokraavat meiltä, esimerkiksi kesän ajaksi erikokoisia kylmäperäkärryjä ja kylmäkontteja.
Remontti – kylmäkontti toimii erinomaisena kylmävarastona, esimerkiksi keittiöremontin aikana. Kontista on helppoa hakea elintarvikkeita tarpeen mukaan.
Isot yleisötapahtumat – isoihin yleisötapahtumiin tarvitaan perinteisesti paljon elintarvikkeita mukaan. Kylmäkontissa ja kylmäperävaunussa säilytät isommankin kuorman ja kuljetus onnistuu paikan päälle vaivattomasti.
Turvallisuus – kylmäkontti on säänkestävä varasto, jossa tavarat ovat taatusti myös turvassa. Kylmäkontin ja kylmäperävaunun materiaalit ovat elintarvikeystävällisiä.
Käyttö – Lohjan Kylmäasennus Oy:n kylmäperäkärryt ja kylmäkontit on suunniteltu elintarvikevarastointiin ja niitä on helppo käyttää, esimerkiksi periteisten kylmiön ovien takia.

Kuljetus omalla autolla tai meidän toimittamanamme

Kylmäperäkärryn ja kylmäkontin vuokraus helpottaa arkea monessa eri tilanteessa. Esimerkiksi remontin ajaksi elintarvikkeet saa pois alta turvaan tai kontti tarjoaa nopean ratkaisun varastointiongelmiin. Kylmäperäkärryn voi hakea suoraan meiltä henkilöautolla mutta isot kylmäkontit kuljetamme paikan päälle kuorma-autolla. Kaikki kylmäkonttimme ja kylmäperävaunumme ovat elintarvikevarastointiin sallittuja ja ne on tehty elintarvikeystävällisistä materiaaleista. Lämpötila on säädeltävissä elintarvikkeiden mukaan.

Kysy lisää ja ota yhteyttä »

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Lohjan Kylmäasennus Oy (Y-1643903-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilöHenkilörekisterin nimi

Lohjan Kylmäasennus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Lohjan Kylmäasennus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna